Integritetspolicy

 

Denna Integritetspolicy gäller från och med 2022-01-01. Personuppgiftsansvarig för personuppgifter vi samlar in är Juristbyrån Rebecca Hägg AB.

Integritetspolicyn förklarar hur vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter samt beskriver dina rättigheter du har som registrerad hos oss och hur du kan göra dessa gällande. Det är viktigt att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Godkännande av denna integritetspolicy är en samtyckeshandling som innebär att du godkänner vår behandling av dina personuppgifter.

Den rättsliga grunden till att samla in personuppgifter är ditt samtycke, att vi ska kunna fullgöra det uppdrag vi har till dig, att vi ska kunna skydda intressen som är av grundläggande betydelse samt i vissa fall att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse.

Är du registrerad hos oss kan du, när som helst, begära en kopia på den information och personuppgifter vi behandlar som avser dig, begära rättelse av dina personuppgifter om de är otillräckliga, ofullständiga eller felaktiga, begära att dina personuppgifter raderas, be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, invända mot viss behandling av personuppgifter, begära att flytta personuppgifter till annan tjänsteleverantör genom att erhålla dina personuppgifter, i den omfattning som de tillhandahållits från dig, i ett skriftligt eller elektroniskt format som är allmänt använt för att kunna överföra dem till annan part

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera vår kundrelation och förbereda, tillhandahålla och administrera din tjänst hos oss, det vill säga fullgöra det aktuella avtalet med dig som kund, för att uppfylla förpliktelser enligt lag. I vissa fall kan vi komma att dela dina uppgifter med tredje part. Det handlar i så fall om legala krav som gör att vi inte kan undanhålla informationen.

Vi  kan komma att samla in dina personuppgifter på olika sätt, direkt från dig i samband med möte, via telefon , e-post samt allmänt tillgängliga källor baserat på information från myndigheter och andra tredje parter inom ramen för gällande lagar och förordningar beroende på vilken typ av tjänst du/ni önskar hjälp med. De uppgifter som är nödvändiga att samla in kan vara personuppgifter som tex. namn, e-postadress, adress, telefonnummer, familjesituation, fastighetsbeteckning och ibland även personuppgifter för andra personer, till exempel familjemedlemmar, det är därför viktigt att du upplyser dessa personer om innehållet i denna integritetspolicy. Vid köp av våra tjänster sparar vi alltid betalningsunderlag.

Vi kan även, om du inte skriftligen har motsatt dig sådan marknadsföring, komma att använda dina personuppgifter för att skicka dig e-postmeddelande avseende nyheter och erbjudanden. 

Om ett kundförhållande upprättas och ett uppdrag har slutförts kommer vi att bevara dina personuppgifter och relevanta dokument under den tid som anses  lämplig för den typ av uppdrag som vi har utfört och i enlighet med vårt rådgivaransvar samt med hänsyn till regler om preskription. 

Att skydda dina personuppgifter är av yttersta vikt för oss. Vi har vidtagit alla åtgärder vi kan för att skydda de personuppgifter du anförtrott oss från obehörig åtkomst, olaglig behandling eller röjande av uppgift, oavsiktlig förlust, ändring eller förstörelse.

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från det. Det kan exempelvis bero på bokförings- eller skattelagstiftning. Om vi inte av legala skäl kan uppfylla din begäran om radering kommer vi att låsa alla personuppgifter till att användas till andra syften än till det syftet som hindrar den begärda raderingen. Åtkomsten till dina personuppgifter kommer vara begränsad hos oss och det kommer endast vara du som har möjlighet att begära ut dessa personuppgifter. 

Vi kan komma att behöva göra ändringar i integritetspolicyn. Ändringen kommer då publiceras  på vår webbplats och ange ändringsdatum. Den uppdaterade versionen av integritetspolicyn kommer att gälla för samtliga personuppgifter som innehas av oss vid detta tillfälle. 

Har du några klagomål ang. vår intregritetspolicy  kan du vända dig till Datainspektionen. 

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor.

 

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga på Juristbyrån Rebecca Hägg AB:

Rebecca Hägg                                              
Gustaf Dalénsgatan 1                             
417 22 Göteborg                                         

072-171 71 12           

rebecca@juristbyranhagg.se              

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.